Użytek ekologiczny. O czym mowa?

Czołem Leśni Ludzie!

Ostatnio odwiedziłem pobliskie Nadleśnictwo Drawno i w leśnictwie Brzeziny natknąłem się na „użytek ekologiczny – Gack III”. Na stronie N-ctwa Drawno został przypisany opis: „Zachowanie śródleśnego torfowiska.
Przesuszony mszar śródleśny, zdegradowany. Obiekt i cały korytarz istotny dla zwierzyny łownej” – z podstawy prawnej: Rozporządzenie nr 14/98 Woj. Gorzowskiego z dnia 10.12.1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 20, poz.268). Łączna powierzchnia to 2,84 ha.

Użytek ekologiczny … co to jest?

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. 

W ekosystemach leśnych odgrywają one bardzo ważną rolę ekologiczną.
Wpływają na wzbogacenie różnorodności biologicznej, urozmaicenie krajobrazu, utrzymanie w równowadze stosunków wodnych oraz stanowią miejsca lęgowe i bytowania wielu zwierząt.

Zachęcam do odwiedzin na Facebooku:
https://www.facebook.com/zieloneprzygodydp/
i do zaglądania na mój kanał na YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCZSf9kpG7wyorcYH3gAWz4Q

Pozdrawiam
Daniel Pawłowski

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *