Oferta zajęć

OFERTA LEŚNYCH PRZYGÓD DLA SZKÓŁ, ŚWIETLIC WIEJSKICH, CENTRÓW I DOMÓW KULTURY, WYCIECZEK ZORGANIZOWANYCH:

Nasza okolica, pomimo znaczącej antropizacji środowiska, zdołała zachować unikalne walory krajobrazowe i przyrodnicze. Na naszym terenie, występują cenne gatunki roślin i zwierząt, drzewa – pomniki przyrody oraz zabytki architektury. Doceniając te walory najbliższego środowiska, należy zadać sobie sprawę z konieczności działań proekologicznych. Najbardziej istotnym kierunkiem tych działań jest prowadzona przez nas społeczna edukacja, którą chcemy rozpocząć wśród dzieci i młodzieży. Program warsztatów survivalowo-bushcraftowych i ornitologicznych oraz plastycznych, mają na celu uświadomić Uczniom bogactwo środowiska naturalnego i rolę, jaką odgrywa ono w życiu człowieka. Ma ich zachęcić do samodzielnego poznania przyrody, dostrzegania jej wartości oraz wskazać sposoby ochrony środowiska w najbliższej okolicy. Zajęcia na naszych warsztatach, mają obok dostarczenia wiadomości o survivalowo-bushcraftowych tajnikach, które na celu mają naukę samodzielnego podejmowania decyzji, nauki radzenia sobie w awaryjnych sytuacjach. Zajęcia ornitologiczne mają na celu dostarczenia wiedzy o ptakach i ich siedliskach, nauczyć również współpracy w grupie zasad zachowania się podczas wycieczek przyrodniczych, dać okazję do przyjemnego i pożytecznego spędzania czasu na łonie natury.

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU ZAJĘĆ:

Program warsztatów skierowany jest do szkół podstawowych i średnich oraz przedszkoli. 
PROGRAM SURVIVALOWO-BUSHCRAFTOWY:
⇒ podstawy survivalu
,
⇒ wyposażenie survivalowe – zestawy ratownicze, noże survivalowe, narzędzia,
⇒ budowa schronienia,
⇒ sposoby rozpalania ognia (krzesiwa szwedzkie, krzesiwa ratownicze, metody improwizowane),
⇒ sposoby filtracji wody,
⇒ sposoby oczyszczania wody,
⇒ sposoby nawigacji w terenie oraz nawigacja nocna,
⇒ nocleg w terenie,
⇒ techniki pracy narzędziami,
⇒ Techniki przyrządzania posiłków w terenie – leśna kuchnia
i wiele, wiele innych tajników survivalowych i bushcraftowych. Zawarte w nim materiały, obejmuje 10 bloków tematycznych.

PROGRAM ORNITOLOGICZNY:
⇒ młody ornitolog,
⇒ biologia ptaków,

⇒ ochrona przyrody,
⇒ bocian biały, żuraw, gęgawa – jak je poznać i chronić?
⇒ zima – trudny czas dla ptaków,
⇒ urządzenie ogrodu przyjaznego ptakom.
Różnorodne formy i metody prowadzenia zajęć, stworzą możliwość kształtowania postawy młodego przyjaciela przyrody – miłośnika ptaków.

PROGRAM ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH:
⇒ poznanie różnych technik malarstwa oraz rysunku,
⇒ integrowanie grup uczestników,
⇒ rozwijanie talentu plastycznego,
⇒ wykorzystywanie eko produktów do prac plastycznych.

CELE GŁÓWNE:

⇒ zainteresowanie uczestników survivalem i bushcraftem oraz otaczającą nas przyrodą,
⇒ rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą oraz uwrażliwienie na jej piękno,
⇒ kształtowanie zachowań uczestników przyjaznych dla siebie, zwierząt i roślin,
⇒ rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,
⇒ wdrażanie do samodzielnej pracy, korzystania z różnych źródeł wiedzy,
⇒ kształtowanie umiejętności pracy w grupie,
⇒ umiejętność korzystania z walorów, jakie daje nam natura,
⇒ uczestnictwo w warsztatach daje możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu, odrywając uczestników od cyfrowego świata.

ZAJĘCIA TERENOWE (bushcraft, survival, ornitologia i plastyka):
• 25,00 zł netto / 30,75 brutto za 1 osobę i 1 dzień
(w cenę wliczone: zajęcia, wyżywienie – kiełbaski)
– minimalna liczba uczestników: 25 osób
– czas trwania zajęć: 4 – 5 godzin

• 30,00 zł netto / 36,90 zł brutto za 1 osobę i 1 dzień
(w cenę wliczone: zajęcia, nagrody i pamiątkowe dyplomy + wyżywienie – kiełbaski lub gulasz)
– minimalna liczba uczestników: 25 osób
– czas trwania zajęć: 4 – 5 godzin

ZAJĘCIA W KLASACH (bushcraft, survival, ornitologia i plastyka):
• 15,00 zł netto / 18,45 brutto za 1 osobę
– czas trwania zajęć: 4 – 5 godzin.
Zajęcia prowadzimy z własnymi pomocami dydaktycznymi, eksponatami i sprzętem.

UWAGA!
Nasze zajęcia prowadzimy nie tylko w Obozowisku Chełpa. Jest możliwość naszego dojazdu do zainteresowanych placówek, po uprzednim ustaleniu szczegółów. Dysponujemy własnymi pomocami dydaktycznymi i rekwizytami, które ze sobą zabieramy do prowadzenia zajęć.

Prowadzimy również szkolenia, kursy i warsztaty z tematyki przyrodniczo-leśnej współpracując i angażując się również w projekty szkolne, Unijne, z różnych fundacji i stowarzyszeń. Tutaj ceny ustalane są indywidualnie, ale jeśli zajęcia mają być terenowe, to koszt zbliżony będzie do cen powyższych, jakie widnieją w “leśnych przygodach”. Uczestnicy szkoleń, kursów i warsztatów otrzymują na koniec pamiątkowe certyfikaty imienne z tytułem zajęć.

DODATKOWO:

Organizujemy i prowadzimy leśne imprezy plenerowe takie, jak:
– leśne urodziny;
– eventy ekologiczne;
– eventy firmowe.
Tutaj ceny ustalane są indywidualnie.